My Messy Tales

Общи условия

Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които се осъществява поръчката и доставката на стоки и услуги от уебсайта www.mymessytales.com. Ползването на този уебсайт от потребител се счита за приемане на условията за ползване и потвърждаване за спазването им. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително и/или изрично уведомяване на Потребителите. Общите условия са публикувани в уебсайта и всеки има достъп до тях по всяко време. Интернет сайта www.mymessytales.com и прилежащия към него интернет магазин на същия интернет адрес е собственост на търговеца.

За целите на настоящите Общи условия се приема, че: www.mymessytales.com ще бъде наричан накратко уебсайт, Май Меси Тейлс ЕООД – търговец, всеки ползвател на уебсайта – потребител/клиент, избраните стоки/услуги и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката/услугата от потребителя/клиента – поръчка.

II. ПОРЪЧКА

 1. Потребителите на уебсайта могат да направят поръчка за всеки продукт/услуга от уебсайта, само ако той е в наличност към момента на поръчката. Наличните продукти са тези, които имат обявена цена. Посочените цени в уебсайта са в български лева.
 2. Търговецът предоставя поръчка на стоки/услуги на потребителите посредством форма за онлайн поръчка на www.mymessytales.com. С натискане на бутона КУПИ, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 3. Потребителят може да избере подаръчна опаковка, безплатно, преди финализиране на поръчката. Ако потребителят не отбележи този вариант, то той ще получи поръчката с базисна, минимална опаковка, чиято цел е да предпази артикулите от нарушаване на вида и целостта й. При минималната опаковка един лев от сумата на всеки закупен артикул следва да бъде дарена от Май Меси Тейлс за опазване на дивата природа.
 4. С цел идентифициране и възпроизвеждане на изявлението на потребителя за приемане на настоящите Общи условия, както и за направената поръчка, се извършва: съхраняване в лог-файлове на сървъра на www.mymessytales.com, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, свързана с осъществяването на договора между двете страни.
 5. След натискането на бутона КУПИ, потребителят се съгласява да закупи стоките/услугите, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочената от него електронна поща, и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 6. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока/услуга търговецът уведомява потребителя за изчерпаната наличност чрез изпращане на съобщение до посочената от потребителя електронна поща или на посочения от него телефонен номер в рамките на до 2 (два) работни дни от осъществяването на поръчката. При настъпване на такава хипотеза, търговецът може да предложи, а клиентът да избере следните действия – отказ от поръчката, заместваща поръчка или бъдеща доставка при достъпна наличност на поръчаната стока/услуга.
 7. Възможно е представител на Май меси тейлс ЕООД да се свърже с потребителя на посочената от него електронна поща или по телефона, за уточняване на детайли от поръчката на потребителя.

  III. ДОСТАВКА

 8. Доставката на поръчаните стоки/услуги от уебсайта се извършва от куриерска фирма Еконт, с наложен платеж. 
 9. Еднократна поръчка на стоки/услуги над 50 (петдесет) лева е с безплатна доставка за София и страната. Всяка доставка извън територията на България следва да бъде заплатена по съответните куриерски тарифи от Потребителя, както и всякакви допълнителни митнически и други налози за осъществяване на износа.
 10. Търговецът се задължава да достави поръчаната стока в срок от най-малко 24 часа (в официален работен ден), но не повече от 96 часа, с изключение на персонализираната книжка “Нощни приключения”. Персонализирането отнема до 10 (десет) работни дни, след което следва посочения срок за доставка. Официалните неработни дни не се включват в посочените срокове.
 11. При поръчка, която е нужно да бъде получена в конкретен ден или в по-кратък срок от посочения в т.10, потребителят може да го отбележи в полето Бележки към поръчката и от Май Меси Тейлс ЕООД ще се свържат с него за уточняване на възможността това да се осъществи.
 12. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

  IV. ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА

 13. В момента на получаване на пратката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца.  Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на стоката, при условие, че повредата е установена в присъствие на куриера и клиентът се е обадил на телефон 089 895 2278 в момента на установяването на повредата.
 14. В случаите, когато от търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакт и/или телефон при подаване на заявката, търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 15. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставката и е на посочения от клиента адрес.
 16. При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката до търговеца. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 17. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока, и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 18. В случай на несъответствие или повреда, клиентът може да поиска връщане или подмяна на продукта, в срок от 7 календарни дни след осъществяване на доставката, ако продуктът е книга или друго издание с дефект или недостатък, изразяващи се в липсващи страници, разбъркани или пропуснати коли. В този случай разходите за куриерски услуги са за сметка на Май Меси Тейлс. Във всички останали случаи транспортните разходи се поемат от потребителя/клиента. Персонализираната книжка “Нощни приключения” е без право на замяна и връщане по други причини, освен липса на страници или коли.

  V. ЦЕНИ

 19. Цените, посочени на уебсайта включват цената на всеки от продуктите, без цена за доставка. Цената за доставка се изчислява от куриерска фирма Еконт и тя се формира на база обем, тежест на пратката и крайна точка на доставката. Потребителят може да разбере конкретната цена за доставка на покупката му през формата за поръчка в уебсайта, в кошницата, където са избраните от него стоки. Транспортът на стоките се извършва единствено в рамките на България. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и други такси и налози, свързани с износа. 
 20. Търговецът има право да използва ваучери за отстъпка, които представляват всички промоционални ваучери с промокод за отстъпка, които потребителят получава при регистрация на сайта или по време на различни търговски и маркетинг активности. Ваучерите могат да бъдат дистрибутирани в онлайн или печатна форма, но се използват единствено на уебсайта.
 21. Ваучерите не се закупуват. Те са безплатни промоционални активности, чиято цел е единствено рекламна.
 22. Ваучерът не може да се комбинира с други промоции на сайта.
 23. Ваучерът се използва като промокодът се въведе в полето под поръчката, обозначена за целта.
 24. Обикновено ваучерът се състои от букви и/или цифри.

  VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 25. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след попълване на данните си/ да поръчва обявените стоки/услуги на онлайн магазина www.mymessytales.com.
 26. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 27. Потребителят е длъжен да заплати цената на направената от него поръчка според обявения начин на уебсайта www.mymessytales.com. Плащането се извършва единствено след получаване на стоката, с наложен платеж, директно на куриерска фирма Еконт.
 28. Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца, се задължава при ползване на услугите да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
 29. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

  VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 30. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 31. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на уебсайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.mymessytales.com.
 32. Търговецът се задължава да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.

  VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

  Май Меси Тейлс ЕООД събира определен тип лични данни, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който е в сила от 25.05.2018 г.

 33. Търговецът събира и може да използва информацията на потребителите, както и на тези, които са направили поръчка през уебсайта www.mymessytales.com, единствено за рекламни цели и директен маркетинг, свързани единствено и само с дейността на търговеца.
 34. Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, освен определени данни на куриерската фирма, с цел единствено изпълнение на договора между двете страни. 
 35. Данните, събирани от търговеца при поръчка, включват име и фамилия, актуален адрес, имейл адрес, телефон, като от гореизброените търговецът си запазва правото да разполага единствено с имейл адреса на потребителя за целите на разпращане на търговски съобщения от Май меси тейлс ЕООД.
 36. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
 37. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 38. Потребителят може да се отпише във всеки един момент от бюлетина на Май меси тейлс ЕООД през съответния линк в края на всеки бюлетин.

  IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 39. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки/услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в уебсайта си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок потребителят да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

  X. ДРУГИ

 40. Уебсайтът www.mymessytales.com съдържа връзки към други уеб сайтове (Facebook, Instagram и други) с цел предоставяне на допълнителна полезна и/или интересна информация. Май Меси Тейлс ЕООД не носи отговорност за съдържанието и/или сигурността на тези външни сайтове.
 41. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.
 42. Съдържанието на уебсайта, публикуваните в него текстове и изображения са защитени от авторското право. Използването на каквато и да е част от тях е забранено, освен при изричното писмено изразено разрешение от Май Меси Тейлс ЕООД.